STT Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Số lượng Ngày hết hạn
1 Nhân viên chăm sóc khách hàng 2-4-6 Đường số 9A, KDC Trung Sơn, X. Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TPHCM 2 28/02/2019
2 Nhân viên kinh doanh 2-4-6 Đường số 9A, KDC Trung Sơn, X. Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TPHCM 2 28/02/2019
3 Nhân viên kế toán hành chính nhân sự 2-4-6 Đường số 9A, KDC Trung Sơn, X. Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TPHCM 2 28/02/2019
4 Tuyển dụng IT Helpdesk 2-4-6 Đường số 9A, KDC Trung Sơn, X. Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TPHCM 1 28/02/2019
5 Kế toán tổng hợp 2-4-6 Đường số 9A, KDC Trung Sơn, X. Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TPHCM 2 28/02/2019
6 Kế toán viên từ 1 năm kinh nghiệm 2-4-6 Đường số 9A, KDC Trung Sơn, X. Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TPHCM 2 28/02/2019